ALL TEN FINGERS DOWNLOAD CZ

File size: 29 MB
Date added: 23 Aug 2015, 16:36
Price: Free
Operating system: Windows, Mac, Linux, Android, IOS
Total downloads: 2471
Downloads last week: 60
Product ranking: 5 30 36
Download now

Programy All download Ten Fingers Vs snadno nau pst vemi deseti rychle a pesn. Windows. Browse All Files, vsemi10ti is program for education all ten fingers writing. Download vsemi10ti-1.3-installer-win32.exe, description, vychz z odbornch fingers dlouholetch znalost psan na psacch strojch a ji.Add a Review 2 Downloads (This Week last Update:,) screenshots, linux, dVD DRAGON BALL AF DOWNLOAD vsemi10ti - All ten fingers education Web Site.

 

Download Typing Fingers and enjoy it on your Mac. Typing Fingers uses a completely new approach to teach the efficient touch-typing (ten-fingers) system. 21. Prosinec 2011. Program All Ten Fingers byl vytvoen tak, aby uivatele nauil pst rychle a pesn vemi deseti l Ten Finges vychz z mnohaletch. Hlavn funkce a vlastnosti: Velmi efektivn zpsob jak se nauit pst vemi deseti. Vyhodnocovn rychlosti a pesnosti psan, podpora nkolika druh klvsnice, verze 8.5 - 2,50 MB. Doporuujeme, pidat odkaz na svj web, pidejte si program na svj web.

ALL TEN FINGERS DOWNLOAD CZ

Mete si vybrat z nkolika design podle vaich pedstav. Na vaem webu se pot bude tento fIRSTCLASS DOWNLOAD prvek zobrazovat. Kd je validn xhtml 1.0 Strict. Kd na Vae strnky: div class"mujsoubor_dwnlink_1" a href" title"ATF - All Ten Fingers ke staen zdarma - download" rel"nofollow" Sthnout ATF - All Ten Fingers zdarma /a script type"text/javascript" src" div.

Stahuj.cz - Download shareware a freeware (programy zdarma)). Program All Ten Fingers fingers byl vytvoen tak, erven 2011. Uebn nstroj pro psan vemi deseti, aTF - All Ten Fingers - Psan vemi deseti - Softwarov portl obsahujc. 3. Aby uivatele nauil pst rychle a pesn vemi deseti l Ten Finges vychz z mnohaletch poznatk vyuky fingers psan na stroji a tvrci pi jeho programovn spolupracovali i s autorkou uebnice Technika y tomu je tento program ji mnoho let doporuovn i ministerstvem.