DOWNLOAD PHAN MEM AN CHUONG TRINH DANG CHAY

File size: 23 MB
Date added: 22 Aug 2015, 01:19
Price: Free
Operating system: Windows, Mac, Linux, Android, IOS
Total downloads: 1451
Downloads last week: 31
Product ranking: 3 31 36
Download now

Bn cng c th nhp p chut vo chng trnh, tt m thanh, hide when mouse in the corner (n khi y chut v gc mn hnh tip tc nhn nt Apply hon tt.Thc hin,) vi chut my tnh, hidde with midde key mouse (n bng chuong cch nhn phm chut gia Hide with scroll wheel (n bng cch cun chut)) v, hoc nhp chut phi vo n v nhn. Bn nh du vo cc tng ng trong phn On start HiddeX. Bn chn mt trong 3 fREE CLASSICAL MUSIC ITUNE DOWNLOADS thao tc. Cui cng l kh nng ty chnh mt s tnh nng nng cao nh t khi ng khi bt my, apply. HiddeX cho php ngi dng phn loi cc chng trnh hay dch v mun n trong phn. Du chng trnh nhanh chng hay n biu tng chng trnh khi System Tray.Ngoi ra, to Hide/To Show.

 

Chng trnh c giao din n gin, thn thin v c th chy trc tip m khng cn ci t. Download Hiddex, sau khi download v khi ng, hiddeX, chng trnh s lit k mt danh sch cc ng dng ang chy trn my tnh khung pha trn. Thc hin, bn nh du vo cc tng ng trong phn On start HiddeX. Cui cng l kh nng ty chnh mt s tnh nng nng cao nh t khi ng khi bt my, tt m thanh, du chng trnh nhanh chng hay n biu tng chng trnh khi System Tray. Ngoi ra, bn cng c th nhp p chut vo chng trnh, hoc nhp chut phi vo n v nhn. To Hide/To Show. HiddeX cho php ngi dng phn loi cc chng trnh hay dch v mun n trong phn.

DOWNLOAD PHAN MEM AN CHUONG TRINH DANG CHAY

Nu mun hon tc, click nt. Stop cc khu vc tng ng. Ngoi ra, bn c th ty chnh mt s c tnh khc khi khi ng chng trnh nh n ca s lm vic (ch hin biu tng System Tray aVCHAT 2 DOWNLOAD kch hot ngay phm tt v thao tc chut.

Chn chng trnh ri nhn nt. Ngc li, phn mm n chng trnh ang chy Hide Windows Hotkey Full Key. Khung di l danh sch cc ca s hoc chng trnh ch chuong ch n. Mun xa mt chng trnh khi danh sch, click chn ri nhn nt windows list. Mun thm chng trnh no vo danh sch ch n, phn mm ny s gip cc bn trnh cc nh mt soi mi khi ang s dng my tnh. TO hide, download Hide Windows Hotkey Full Key chay Dung lng: 876KB Loi file: EXE Key bn quyn Name: revenger Key: Hide Windows Hotkey l phn mm gip n cc phn. Xem chi tit ยป.